مقايسه آگهی ها

مرتب سازی:

تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 2مترمربع: 1200

ویلایی

4 سال قبل

تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 2مترمربع: 1200

ویلایی

4 سال قبل

شروع از 672,000لیر/مترمربع

تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 2مترمربع: 364

آپارتمان

4 سال قبل

شروع از 672,000لیر/مترمربع

تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 2مترمربع: 364

آپارتمان

4 سال قبل

تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 2مترمربع: 1200

مسکونی

4 سال قبل

تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 2مترمربع: 1200

مسکونی

4 سال قبل

شروع قیمت از460,000لیر5,128لیر/مترمربع

پروژه دنیز استانبول (Denız ıstanbul)

استانبول (İstanbul) - بیلیکدوزو (Beylikdüzü)

تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 2مترمربع: 1200

ویلایی

4 سال قبل

شروع قیمت از460,000لیر5,128لیر/مترمربع

تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 2مترمربع: 1200

ویلایی

4 سال قبل

25,000/ماه

تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 2مترمربع: 1200

ویلایی

4 سال قبل

25,000/ماه

تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 2مترمربع: 1200

ویلایی

4 سال قبل